Over uw nieuwbouw woning

Kapconstructie

Uw woning is voorzien van een zelfdragende kapconstructie. De knieschotten zijn onderdeel van deze draagconstructie en kunnen in geen geval worden verwijderd. De beplating op de knieschotten kan eventueel worden vervangen door schuifdeurtjes, maar het houten frame moet te allen tijde intact blijven. De ruimte achter de knieschotten is onafgewerkt en enkel bedoeld ter inspectie (via de knieschotluiken). Als u hier opslagruimte van wilt maken, dan wordt geadviseerd om ventilatieroostertjes in de knieschotten te maken. Dat voorkomt muffe lucht en mogelijk schimmelvorming. Laat de knieschotluiken voorlopig open, zodat aanwezig bouwvocht weg kan ventileren.

In de kapelementen zitten houten sporen; de feitelijke constructie. Bij het plaatsen van kanteldakramen en dakkapellen moeten deze worden aangepast. Schakel hier altijd een constructeur dan wel aannemer voor advies in.

Wilt u de kap schilderen? Dat kan, maar gebruik dan een standaard dampopen latex. Dit voorkomt het opsluiten van vocht in de constructie met mogelijk rotting als gevolg. Wel altijd de ondergrond goed voorbehandelen, zodat de latex goed hecht en niet loslaat na verloop van tijd. Dit geldt ook bij behang. Stukadoren van de kapconstructie wordt afgeraden, daar de kap altijd zal werken en scheuren in het pleisterwerk niet zijn te voorkomen.

Technische ruimte

In de technische ruimte bevinden zich over het algemeen de cv-ketel, de mechanische ventilatie en de was/droogopstelling. Geadviseerd wordt om de cv-ketel jaarlijks te laten onderhouden door een erkend installateur. De ketel wordt dan op schoongemaakt, gecontroleerd en het systeem wordt op druk gebracht. Dit voorkomt storingen en lekkages (van met name de condenswaterafvoer). De druk op het systeem kan de eerste maanden na de oplevering herhaaldelijk zakken door het relatief hoge gehalte lucht in het water. U kunt dan het beste zelf het systeem op druk brengen middels de vulslang.

Het onderhoud van de mechanische ventilatie kan desgewenst door de zelfde installateur worden uitgevoerd.

Trappen en leuningen

De trappen zijn van vurenhout en eenmaal gegrond. Alleen de trapboom, spil, balusters, leuningen en afwerking zijn eenmaal afgelakt met een watergedragen systeem. Dit voorkomt onnodige schades aan de treden voor de oplevering. Er moet immers nog veel bouwplaatspersoneel over de trap lopen. De zachte houtsoort is echter minder geschikt om te lakken, daar er makkelijk putjes en schades ontstaan door gebruik van de trap. De treden bekleding met stof, of laminaat wordt doorgaans geadviseerd. Wilt u de trap toch lakken? Wacht hier dan een geheel stookseizoen mee. Dan heeft de trap voldoende kunnen werken en krimpen en is het overtollig vocht uit het hout.

Badkamer

Wellicht heeft u de badkamer helemaal naar wens laten inbouwen. Dan is het belangrijk om deze goed te onderhouden, zodat tegelwerk en sanitair zo lang mogelijk mooi blijven. Gebruik bij het schoonmaken geen agressieve middelen, maar bij voorkeur groene zeep. Dit voorkomt overmatige slijtage van het voegwerk. Een modern ligbad is doorgaans van polyester en zijn nogal krasgevoelig. Gebruik bij de eerste schoonmaakbeurt overvloedig veel water. Voorkom zoveel mogelijk krassen door niet met schoeisel in het bad te gaan staan, of bijvoorbeeld bouwemmers erin te plaatsen.

Houdt er rekening mee dat de sanitaire kitvoegen tussen de 5 en 10 jaar meegaan. Vervanging is dus regelmatig nodig ter voorkoming van lekkage bij met name inloopdouches.

Kozijnen en vensterbanken

De kozijnen in uw woning zijn voorzien van HR++ beglazing. Door de hoge isolatiewaarde van deze beglazing is het plaatsen van een privacyfolie niet altijd raadzaam. Bij gedeeltelijk afplakken van de beglazing zal de binnenruit barsten op rand van de folie. Dit wordt thermische breuk genoemd en valt niet onder de garantie.

De vensterbanken zijn van een composietmateriaal, waarbij vermalen natuursteen is verwerkt in een kunsthars. Het natuursteen is gevoelig voor vlekvorming door bijvoorbeeld roest, wijn, koffie etc. Bescherm de vensterbanken daarom dus goed bij de eerste klussen in de woning. Bij het inhuizen de vensterbanken goed reinigen met groene zeep en in een willekeurige (auto)was zetten.

Binnendeuren

De binnendeuren in uw woning zijn opgebouwd uit een kartonnen honingraad met een formica afwerking. De deuren zijn relatief hoog en gevoelig voor kromtrekken door de aanwezigheid van bouwvocht in de woning. Om kromtrekken zo veel mogelijk te voorkomen, wordt geadviseerd om de binnendeuren de eerste maanden in een hoek van 45° open te zetten, zodat eventueel bouwvocht uit de muren niet in de deur kan trekken. Zo kan de woning ook goed ventileren. Mocht een deur na een geheel stookseizoen toch meer dan 10 mm. kromtrekken, neem dan contact op met de aannemer. Deze zal de kwestie met de fabrikant opnemen.

Mechanische ventilatie

Uw nieuwe woning is voorzien van al dan niet gebalanceerde mechanische ventilatie. De ventilatiebox zuigt lucht af via de ventielen in de badkamer, keuken, het toilet en bij de was/droogopstelling. De toevoer van verse lucht geschiedt middels de ventilatieroosters in of boven de kozijnen. Deze dienen dan ook te allen tijde op te staan. De ventilatie kent diverse standen, die kunnen worden gebruikt in diverse situaties. Het is echter belangrijk om bij het douchen en koken de ventilatie in de maximale stand te zetten. Bij het douchen dient de binnendeur en het raam gesloten te zijn. Middels de kier onder de deur ontstaat dan een stroom van warme droge binnenlucht naar het ventiel in het plafond. Dit is de meest efficiënte wijze van ventileren in de badkamer. Hier is ook met opzet geen ventilatierooster aanwezig in de kozijnen.

De ventielen in het plafond kunt u het beste eenmaal per jaar schoonmaken. De ventielen kunnen makkelijk worden gedemonteerd en schoongemaakt in lauw water. Zorg er wel voor dat de ventielen op de juiste plek teruggeplaatst worden en dat ze niet worden versteld. Dit voorkomt een ontregeld ventilatiesysteem.

Rookmelders

De diverse rookmelders in uw nieuwe woning zijn aangesloten op het lichtnet en zijn onderling gekoppeld. Als een melder afgaat, zullen de andere ook afgaan. Elke rookmelder heeft een 9V blokbatterij als noodvoeding in geval van stroomstoringen. Deze batterijen zullen na verloop van tijd leeg raken. De rookmelder geeft dan met regelmaat een piepje. Dit stopt niet, totdat er een nieuwe batterij is geplaatst. Zorg er dus voor dat u voldoende batterijen in huis heeft. Het stofkapje op de rookmelders is ter voorkoming van valse meldingen en eventuele schade door stof. Dit kapje kunt u het beste laten zitten, totdat u klaar bent met klussen. Als u in de woning voor het eerst gaat overnachten, dan moet het stofkapje worden verwijderd. Bewaar de stofkapjes wel voor het geval er in de toekomst nog moet worden verbouwd.

Vloerverwarming

Als uw nieuwe woning vloerverwarming heeft, dan is het belangrijk dat een opstookprotocol wordt uitgevoerd. Hierbij wordt de vloer langzaam opgewarmd en weer afgekoeld, zodat deze volledig heeft kunnen werken en krimpen. De vloer zal ook gaan scheuren. Dit voorkomt scheurvorming in de latere vloerafwerking. Zorg ervoor dat het bedrijf dat de vloer aanbrengt ook het protocol uitvoert, zodat de garantie van de afwerkvloer bij dit bedrijf blijft.

Bij vloerverwarming verdient het de voorkeur om de thermostaat op een temperatuur te laten staan en fluctueren hiervan zoveel mogelijk te voorkomen. Vloerverwarming is namelijk een traag systeem, doordat het een grote massa moet verwarmen. Te veel variëren in temperatuur zal derhalve onnodig veel energie verbruiken.

Meterkast

In de meterkast zijn aanwezig de groepenkast, energiemeter, gasmeter en watermeter. De zekeringen zijn verdeeld over een aantal aardlekschakelaars. Geadviseerd wordt om de aardlekschakelaars tweemaal per jaar te testen middels het testknopje. Als bij het testen de aardlekschakelaar niet uitschakelt, dan is deze defect. Tegelijk met de aardlekschakelaars kunt de waterkraan dicht- en opdraaien, zodat deze niet vast komt te zitten.

De loze leidingen in de woning komen uit in de meterkast en zijn voorzien van een controledraad. Dit is om aan te tonen dat er een verbinding aanwezig is tussen het loze punt en de meterkast. Deze draad is niet om bekabeling mee te trekken. Gebruik hiervoor een stevige trekveer.

Scheidingswanden

De scheidingswanden zijn behangklaar afgewerkt. Dat wil zeggen dat deze dusdanige vlakheid hebben, dat ze geschikt zijn om te behangen. De wanden zijn echter nog niet gereed voor behang. Hiervoor zullen de wanden nog moeten worden geschuurd en ontdaan van imperfecties en kleine gaatjes. Voorbehandelen van deze strek zuigende wanden is tevens belangrijk.

Wilt u de wanden sausen? Dan moeten deze eerst nog worden gestukadoord. Bij het stukadoren van de scheidingswanden moet er rekeningen worden gehouden met de werking van de wanden en de constructie. Scheurvorming langs de plafonds en in de hoeken is niet te voorkomen. Het insnijden van het verse pleisterwerk zorgt voor een strakke geforceerde scheur/naad.