VDE Keuring & Advies

Bouwkundige keuring

De bouwkundige keuring van VDE Keuring & Advies is een van de meest uitgebreide keuringen, bestaande uit twee delen: de grondige inspectie ter plaatse en de heldere rapportage.


Keuring

De keuring wordt in overleg met alle betrokken partijen ingepland. Wij streven ernaar om een keuring binnen één werkweek na opdracht in te plannen. Tijdens de keuring worden minimaal de volgende onderdelen geïnspecteerd:

- Fundering
- Kruipruimte en kelder
- Vloeren en constructie
- Dak en dakkapel
- Dakbedekking
- Schoorsteen en dakdoorvoeren
- Gevelbekleding en metselwerk
- Goten en hemelwaterafvoeren
- Loodwerken
- Kozijnen en beglazing
- Schilderwerk buiten
- Binnenafwerking
- Trappen en leuningen
- Keuken, toilet en badkamer
- Verwarming en warm water
- Meterkast en elektra
- Mechanische ventilatie
- Riolering
- Bijgebouwen
- Erf en erfafscheidingen
- Brandveiligheid
- Asbest
- Ongedierte en schimmels
- Vocht en vochthuishouding

De keuring is van non-destructieve aard. De woning wordt onderworpen aan een visuele inspectie, waarbij geen elementen gedemonteerd of gesloopt worden. Verborgen elementen, of elementen die niet bereikbaar zijn, kunnen niet worden geïnspecteerd.

Onze inspecteurs zijn voorzien van alle noodzakelijke meet- en kijkapparatuur voor bijvoorbeeld vocht, afmetingen en holle ruimtes. Daken worden indien mogelijk bereikbaar gemaakt d.m.v. een ladder.

Indien tijdens de keuring sporen van houtworm, houtzwam of asbest worden aangetroffen of er zijn vermoedens van de aanwezigheid hiervan, dan wordt hier melding van gemaakt in de rapportage. Specialistisch onderzoek of inventarisaties zijn geen onderdeel van de keuring.


Rapportage

De rapportage wordt digitaal opgeleverd en bevat een verslag van de inspectie, onderbouwd door een fotoreportage. Het rapport is voorzien van een kostenraming voor direct noodzakelijk herstel en onderhoudskosten op een termijn van maximaal 5 jaar.

De rapporten van VDE Keuring & Advies worden erkend door de Nationale Hypotheek Garantie, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen. De rapportage is desgewenst voorzien van een NHG rapport als bijlage.

De rapportage wordt altijd binnen drie werkdagen na de keuring opgeleverd.


Betaling

Betaling van de keuring geschiedt per factuur na oplevering van het rapport. Pinnen op locatie is ook een mogelijkheid.


Keuring bestellen Bel 088-5387464
Facebook reviews meer reviews >>
Wist u dat...
Home
Diensten
Tarieven
Kennis
Contact
Links

Bouwkundige keuring
Opleveringskeuring
NEN 2580 meting

VDE Keuring & Advies B.V.

Jacob Ekelmansstraat 16
5313AT Nieuwaal

Tel: 088-5387464
E-mail: info@vde-keuring.nl

KvK: 60.03.38.43
BTW: NL 8537.39.766.B01© 2024 - VDE Keuring & Advies B.V.